PALVELUT /

Valmiuksien kehittäminen

Keskeiset palvelut

Valmiuksien kehittämien: African Stategic-Forum (ASF) lippulaivamme avulla järjestämme korkeatasoisia vuosittaisia seminaareja, joissa keskitytään liiketoiminnan asteittaiseen kehittämiseen, jonka lisäksi järjestämme neljännesvuosittain yritysmarkkinointityöpajoja ja seminaareja. Ydinideana on saada Afrikan maiden talouksien keskeiset sidosryhmät yhteen ja auttaa heitä suunnittelemaan asteittaisia julkista järjestystä, joka mahdollistaa yksityisen sektorin kukoistamista. Tämä varmistaa kiinnostuksen kestävään kasvuun ja kilpailukykyisyyteen. Nämä sidosryhmät koostuvat yksityisestä- ja julkisesta sektorista ja tiedeyhteisöstä. Nämä aktiviteetit ovat tärkeä osa kestävän ja osallistuvan kasvun edistämiseksi Afrikan maiden talouksissa.

Edustavat mahdollisuudet – Kenian markkinat

 

Kestävä sidosryhmien sitoutuminen: Haemme erilaisia tehokkaan investointiin liittyviä kannustus puhujia, johtajia ja sijoittajia, jotka ovat valmiina tekemään yhteistyötä ASV perheen kanssa ja samalla rakennamme yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kannattavia vahvoja liiketoimintoja.

Let us make an offer

We do look forward to becoming your partner of choice through the spirit of – Building Robust
Ventures.

→ Contact us