Kenia: Strateginen kohdennus

ASV keskittyy tällä hetkellä Kenian sijoitusmarkkinoihin. Kenia on suurin ja kehittynein kansantalous Itä- ja Keski-Afrikassa. Sen BKT muodostaa yli 50 prosentti alueen kokonaissummasta ja markkinoiden hintojen suhteen sen vuoden 2014 BKT oli 58.1 miljardia dollaria. Kenian vahvaa taloudellista kasvua tukee kehittyvä kaupunkien keskiluokka ja kasvava tarve korkeatasoisille tavaroille ja palveluille. Tässä yhteydessä tarjoamme asiakkaillemme asianmukaisia sijoitusneuvoja ja -tukea miten ja mitkä ovat optimaalisia tapoja onnistuneesti päästä käsiksi näihin ensiluokkaisiin sijoitusmahdollisuuksiin. Vahvistaaksemme lupaustemme luotettavuutta, arvostettu Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssi (UNCTAD) kuvaa Kenian sijoitusmarkkinoita näin: ”Kenia kehittyy suosittuna yritystoiminta keskuksena, ei pelkästään öljyn ja kaasun etsintää varten Saharan eteläpuolisella alueella, mutta myös maatalous- ja teollisuustuotannolle ja liikennealalle. Valtio on pistänyt kehittämään itseään edelleen energia-, palvelu- ja tuotantoalan alueellisena keskuksena seuraavan vuosikymmenen aikana” (UNCTAD, 2012).

Esimerkkejä suoritetuista ja jatkuvista projekteista

Kenian uuden perustuslain onnistuneesta voimaantulosta, joka johti hajautetun hallintojärjestelmän syntymiseen, johtuen, suuri määrä erittäin tuloksellisia sijoitusmahdollisuuksia on olemassa 47:ssä maakunnassa. Seuraavat esimerkit kuvaavat erilaisia merkittäviä sijoittajien lisäarvoa tuovia projekteja joita olemme tällä hetkellä toteuttamassa Kenian sijoitusmaisemassa. Huomioikaa: Tämä luettelo on edustava, ei täydellinen.

– Yhteistyökumppanuustoimintaa useiden tanskalaisten yritysten ja teollisuusministeriön kanssa. Tämä on viisivuotinen ulkomaalaisen suoran sijoituksen (FDI) hanke. Tämän sijoitushankkeen tehtävä on muuttaa Nairobin piirikunta ruskeasta vihreään talouteen.

– Vesiviljelyalan kehittäminen Nairobin piirikunnassa muutossihteeriön kautta. Tämä on kaksivuotinen projekti maatalous-, karjatalous- ja kalastusministeriön kanssa.

– Kolmipäiväisen vaikuttavan sijoituksen konferenssin järjestäminen (toukokuussa 2016), jonka tarkoituksena oli tehdä tietoiseksi usealle tanskalaiselle yritykselle muutamista ensisijaisista sijoitusmahdollisuuksista, joita on saatavilla 47:ssä olemassa olevassa piirikunnassa.

 

Miksi sijoittaa Keniaan?

Seuraavat yhdeksän ydinaihetta tarjoavat konkreettisia vahvistuksia siitä miksi Kenia on erittäin palkitseva investointikohde.

1. Verosopimukset, investoinnin edistämiset ja suojelusopimukset

Kenia on allekirjoittanut laajan ja kasvavan määrän verosopimuksia ja investoinnin edistyksiä ja suojelusopimuksia, kuten monivälisen kauppajärjestelmän (MTS), Cotonoun yhteistyösopimuksen AKT-ja EU-maiden välillä ja mahdollisuuksien lain (AGOA). Tämä mahdollistaa vientituotteille etuoikeutetun pääsyn maailmanmarkkinoille useiden erityisjärjestelmien ja tullinalennusohjelmien nojalla.

2. Vakaus

Itsenäistymisen jälkeen Kenia on pysynyt huomattavan vakaana huolimatta poliittisen järjestelmän muutoksesta. Monipuolue demokratian uudelleenluomisesta ja uuden perustuslain tultua voimaan vuonna 2011 lähtien, kenialaiset ovat viihtyneet vapauden kasvusta.

3. Sääntelyn uudistukset

Kenia on pyrkinyt vähentämään liiketoiminnan kustannuksia suorittamalla laajoja liiketoiminnan säätelyn uudistuksia, joiden tarkoitus on vähentää merkittävästi useita lisenssivaatimuksia ja tehdä lisensointijärjestelystä yksinkertaisempaa ja avointa ja keskittyä perusteltuihin sääntelytarkoituksiin.

4. Käsiksi pääsy suureen määrään korkeasti koulutettuun ja taidokkaaseen työvoimaan

Kenia ylpeilee sen suuresta korkeasti koulutetusta, taidokkaasta ja halutuimmasta työvoimasta Afrikassa – koulutettu sekä itse valtion sisällä, että maineikkaissa kansainvälisesti tunnetuissa instituuteissa ympäri maailmaa.

5. Strateginen sijainti

Johtavana taloutena Itä-Afrikassa, Kenian strateginen sijainti ja sen hyvin kehittynyt liiketoimintainfrastruktuuri tekee siitä luonnollisen valinnan sijoittajille ja monet kansainväliset yritykset ovat tehneet siitä alueellisen keskuksensa. Tämä mahdollistaa sijoittajille yhteyden suurimpaan yhteisöön Itä-Afrikassa ja alueellisiin markkinoihin, joista pääsee käsiksi yli 385 miljoonaan kuluttajaan. Nairobi on myös merkittävä kuljetuskeskus Itä-Afrikassa, jolla on yhteydet Jomo Kenyattan kansainväliseltä lentoasemalta tärkeisiin kohteisiin ympäri maapalloa. Kaikki nämä yhdistettynä sopivaan aikavyöhykkeeseen (GMT +3).

6. Korkeasti kehitetty sosiaalinen ja fyysinen infrastruktuuri

Kenia tarjoaa hyvän ja laadukkaan elintason sen vaikuttavien ja monipuolisten luonnonvarojen takia. Nämä huomattavat ominaisuudet vaihtelevat luonnonvaraisesta eläimistöstä ja maisemista, johon kuuluu maailman kuuluisa Masai Maran kansallinen suojelualue. Maa on myös suotuisa korkea laatuisista sosiaalisista perusrakenteista, kuten ravintoloista, sairaaloista ja viihdekohteista. Sen vuoksi nämä huomattavat ominaisuudet vahvistavat syytä, miksi maa vetää puoleensa suuren määrän ulkomaalaisia asukkaita.

7. Kokonaan vapautettu talous

Kenia vapautti kokonaan taloutensa poistamalla kaikki esteet, jotka aiemmin haittasivat vapaata kaupankäyntiä ja yksityistä sijoitusta. Näihin kuuluvat valuutansäännöstely, vienti- ja tuontilisensointi, sekä rajoitukset voittojen ja osinkojen rahalähetyksiin.

8. Suosiva markkinoille pääsy

Kenia on allekirjoittanut useita moni- ja kahdenvälisiä kauppasopimuksia osana sen kauppapolitiikkaa. Kenia on Maailman kauppajärjestön (WTO) jäsen, joka mahdollistaa sen tuotteiden pääsyn yli 90% maailman markkinoista suosituimmuuskohtelulla (MFN). Tämän lisäksi, Kenia on monen eri kauppasopimuksen jäsen ja edunsaaja kauppaa tukevissa hankkeissa, joihin kuuluu Afrikan kasvu and mahdollisuus laki (AGOA), AKT- ja EU-maiden välinen kauppasopimus ja itäisen ja eteläisen Afrikan yhteismarkkinat (COMESA).

9. Vakiintunut ja äänekäs yksityissektori

Kenialla on merkittävä yksityissektori, johon kuuluu lukuisia ulkomaalaisia sijoittajia ja jota pidetään yhtenä elinvoimaisimmista koko maailmassa. Se on aina ollut markkinatalousmaa. Yksityissektorin huolista ilmaiseviin keskeisiin toimijoihin kuuluu Kenian yksityissektorin allianssi (KEPSA), Kenian työnantajien federaatio (FKE) ja Kenian tehtailijoiden liitto (KAM). Lisäksi valtio järjestää usein säännöllisiä poliittisia vuoropuheluita yksityissektorin toimijoiden kanssa erilaisten vaikuttavien sidosryhmien konferensseissa.

-Lähde: ASV:n asiakassuhteet ja Kenya Investment Authority (KenInvest).